18 апреля 2023 г.


Səxavət Məmməd

Bu dəfəki qonağımız tarixçi alim Rizvan Hüseynovdur. Rizvan bəylə Cənubi Qafqazda baş verən proseslər, İran və Rusiyanın maraqları, dəyişəcək sərhədlər, sıradan çıxacaq dövlətlər, Azərbaycanın gələcək planları barədə danışmışıq.


Комментарии: