26 мая 2018 г.


Mədəniyyət TV-da "Keçmişdən gələcəyə" verilişində AMEA-nın Hüquq və insan haqqları İnstitunun böyük elmı ışçısı, Qafqaz tarixi mərkəzinin sədri, tarixçi Rizvan Hüseynovun və ADPU-nun müəllımı Samira Ramazanovanın iştiraki ilə Azərbaycanın keçmişi, muasir dönəmi və gələcəyi haqqında marağlı müzakirələr.Комментарии: